Roel Goessen

(Levens) Executeur & Vereffenaar
Registermediator met familieaccreditatie


Contactgegevens
Telefoon : 06 - 523 90 369
Kantooradres :
Markt 28, 6211 CJ Maastricht
Mailadres :
roel@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Roel

Rob Hirsch

Dé NalatenschapsManager & Executeur
Register (rechtbank) Mediator Personen- en Familierecht Erfrecht & Nalatenschappen

Contactgegevens
Telefoon : 043 - 850 5855 / 06 - 423 888 99
Kantooradres :
Markt 28, 6211 CJ Maastricht
Mailadres :
rob@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Rob

Executeur

Wat is een executeur?

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn. De executeur is verplicht spoedig na het overlijden de omvang van de nalatenschap te bepalen middels een boedelbeschrijving. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Is er geen executeur benoemd, dan zullen de erfgenamen dit zelf in gezamenlijkheid moeten regelen. Zij kunnen een persoon een volmacht geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen ons machtigen om de werkzaamheden namens hun te verrichten.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Door ons unieke Nalatenschapsdossier krijgen erfgenamen actueel inzicht in het beheer en afwikkeling van de nalatenschap. Geen verrassingen achteraf. 

NOVEX, Nederlandse Vereniging van Execteurs

Wij zijn lid van NOVEX, de grootste vereniging van professionele (levens) executeurs en vereffenaars met verschillende beroepsmatige achtergronden zoals notaris, advocaat, financieel planner en bewindvoerders. We hebben een gedegen juridische en fiscale opleiding gevolgd met aantoonbare ruime werkervaring. NOVEX biedt een breed platform om kennis en ervaring te delen en diverse opleidingsmogelijkheden, Hierdoor zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.