Roel Goessen

RegisterExecuteur (rE)
Registermediator met familieaccreditatie


Contactgegevens
Telefoon : 06 - 523 90 369
Kantooradres :
Markt 28, 6211 CJ Maastricht
Mailadres :
roel@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Roel

Rob Hirsch

Dé NalatenschapsManager & Executeur
Register (rechtbank) Mediator Personen- en Familierecht Erfrecht & Nalatenschappen

Contactgegevens
Telefoon : 043 - 850 5855 / 06 - 423 888 99
Kantooradres :
Markt 28, 6211 CJ Maastricht
Mailadres :
rob@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Rob

Executeur

Wat is een executeur?

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn. De executeur is verplicht spoedig na het overlijden de omvang van de nalatenschap te bepalen middels een boedelbeschrijving. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Is er geen executeur benoemd, dan zullen de erfgenamen dit zelf in gezamenlijkheid moeten regelen. Zij kunnen een persoon een volmacht geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen ons machtigen om de werkzaamheden namens hun te verrichten.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Door ons unieke Nalatenschapsdossier krijgen erfgenamen actueel inzicht in het beheer en afwikkeling van de nalatenschap. Geen verrassingen achteraf. 

Stichting RegisterExecuteur

Roel is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor u gewaarborgd zijn. De Stichting RegisterExecuteur is een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in de zakelijke en financiële voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen.
De RegisterExecuteur heeft een gedegen juridische en fiscale opleiding gevolgd en heeft een ruime werkervaring. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kan de RegisterExecuteur een beroep doen op de Expertisedesk. De Expertisedesk zorgt er ook voor dat de RegisterExecuteur altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.