Roel Goessen

RegisterExecuteur (rE)
Registermediator met familieaccreditatie


Contactgegevens
Telefoon : 06 - 523 90 369
Kantooradres :
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht
Mailadres :
roel@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Roel

Daniëlle Stroom

RegisterExecuteur (rE)
Financieel Adviseur en Aankoopbegeleider


Contactgegevens
Telefoon : 06 - 126 657 62
Kantooradres :
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht
Mailadres :
danielle@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Daniëlle

Rob Hirsch

RegisterExecuteur (rE) i.o.
Register rechtbank Mediator personen- en familierecht Erfrecht & Nalatenschappen
Dé NalatenschapsManager & Executeur

Contactgegevens
Telefoon : 043 - 850 5855 / 06 - 423 888 99
Kantooradres :
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht
Mailadres :
rob@watalsikernietmeerben.nl

> meer over Rob

RegisterExecuteur

Wat is een executeur?

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn. De executeur is verplicht spoedig na het overlijden de omvang van de nalatenschap te bepalen middels een boedelbeschrijving. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Is er geen executeur benoemd, dan zullen de erfgenamen dit zelf in gezamenlijkheid moeten regelen. Zij kunnen een persoon een volmacht geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen ons machtigen om de werkzaamheden namens hun te verrichten.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Door ons unieke Nalatenschapsdossier krijgen erfgenamen actueel inzicht in het beheer en afwikkeling van de nalatenschap. Geen verrassingen achteraf. 

Stichting RegisterExecuteur

Alle deelnemers van ‘watalsikernietmeerben’ zijn aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor u gewaarborgd zijn. De Stichting RegisterExecuteur is een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in de zakelijke en financiële voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen.
De RegisterExecuteur heeft een gedegen juridische en fiscale opleiding gevolgd en heeft een ruime werkervaring. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kan de RegisterExecuteur een beroep doen op de Expertisedesk. De Expertisedesk zorgt er ook voor dat de RegisterExecuteur altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.