In de pers

Op social media

NOVEX (Nederlandse Organisatie Voor EXecuteurs) is de grootste vereniging in Nederland van professionele (levens)executeurs, vereffenaars en toezichthouders. De leden zijn professionele dienstverleners die vanuit hun eigen beroepsmatige achtergrond werkzaamheden verrichten op gebied van erfenissen ...in breedste zin. Verder staat NOVEX voor kwaliteit en dat is een van de redenen waarom wij zijn aangesloten.

Voor de rubriek ‘leden aan het woord’ ben ik geïnterviewd over mijn werkzaamheden. Ik wist natuurlijk wel dat mijn werk leuk en dankbaar is maar toch bijzonder het interview te lezen.

Heb je vragen over het voorbereiden van je nalatenschap, wilsonbekwaamheid of het afwikkelen van een erfenis? Misschien ben je nu belast met een afwikkeling en weet je niet waar te beginnen neem dan gerust contact op. Stuur ons een PB, mail naar info@watalsikernietmeerben.nl of bel:

✅ R.J.C. (Roel) Goessen 06 52390369
✅ R.M.J. (Rob) Hirsch 06-42388899 of 043-8505855

https://lnkd.in/dXgRrxq

#watalsikernietmeerben #novex #overlijden #erfenis #nalatenschap #executeur #familieruzie #levensexecuteur

Image for shared link
Roel Goessen: “Mensen overzien vaak de erfrechtelijke consequenties niet”

Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u...

www.novex-executeur.nl

Gisteravond deelgenomen aan de thema avond 'familiair bewind' van de Publieksacademie bij de rechtbank. Naast het inhoudelijke verhaal was er ook een kijkje "achter de schermen". De rechtbank behandelt meer dan 30.000 dossiers, waarvan klein deel familiair bewind, op jaarbasis. ...Even omgerekend : als ze per dossier 1 uur op jaarbasis besteden zijn hiervoor ongeveer 25 man nodig.

Mijn conclusie van de avond:
✅de digitaliseringsslag die wordt gemaakt met MijnBewind.nl is hard nodig. Dit maakt het voor de bewindvoerder ook simpeler en minder arbeidsintensief.
✅ regel nu, nu het nog kan en stel een levenstestament / zorgvolmacht op. Hiermee kun je een hoop administratieve rompslomp voorkomen en is bijvoorbeeld bij verkoop van de woning veel praktischer.
✅ overweeg de benoeming van een onafhankelijk en onpartijdig professional. Zeker bij familiair bewind kan dit invloed hebben op de familiaire betrekkingen en komen relaties onder druk te staan.

Mocht je vragen hebben over wat er in jou of jullie situatie het handigst is? Wil je meer weten over de mogelijkheden en consequenties? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met☕. Stuur ons een PB, mail naar info@watalsikernietmeerben.nl of bel:

📞 R.J.C. (Roel) Goessen 06 52390369

📞 R.M.J. (Rob) Hirsch 06-42388899 of 043-8505855

check ook onze website en kijk HOE wij kunnen helpen🎯
https://lnkd.in/dXgRrxq

Watalsikernietmeerben… NalatenschapsOntzorging
Wij staan voor U klaar !!

RUZIE OM DE ERFENIS ?

De afwikkeling van een erfenis kan een emotioneel proces zijn, zeker als de familiare neuzen niet dezelfde kant op staan. Een familie-overleg is dan zo als goed als onmogelijk geworden en de afwikkeling is een bijna onneembare horde.

Gelukkig kunnen wij daar... een rol in spelen. Vaak praat het tegen een derde partij een stuk gemakkelijker. Deze is onafhankelijk en niet emotioneel betrokken bij familiaire kwesties. Onze gecertificeerde nalatenschaps-mediators zijn positief ingesteld en staan klaar om te helpen !

Mocht je meer willen weten over het voorkomen van een kink in de familiare kabel door een erfenis? Of benieuwd naar de mogelijkheden in jouw situatie? Stuur ons een PB, mail naar info@watalsikernietmeerben.nl of bel:

📞 R.J.C. (Roel) Goessen 06 52390369
📞 R.M.J. (Rob) Hirsch 06-42388899 of 043-8505855

check ook onze website en kijk HOE wij kunnen helpen🎯

https://lnkd.in/dXgRrxq

Watalsikernietmeerben… NalatenschapsOntzorging

Wij staan voor U klaar !!

#overlijden #dood #executeur #afwikkeling #nalatenschap #watalsikernietmeerben

Heeft U! al een up-to-date (Levens)Testament om dit soort (kostbare) problemen te voorkomen…… ..?!

Beslag op villa Jan des Bouvrie mag worden opgeheven: Monique en zoon Jan opgelucht….

https://lnkd.in/eRNDqjnk

Het hof Leeuwarden hief gisteren het gelegd ...conservatoir beslag op in de zaak van de erven Des Bouvrie.

Daartoe overwoog het hof:
1. dat het spoedeisend belang van de langstlevende genoegzaam is gegeven;
2. dat bij de belangenafweging uitgegaan dient te worden van de niet- opeisbare vordering;
3. dat de langstlevende de vrije beschikking heeft over haar erfrechtelijke verkrijgingen. En dat dit anders zou kunnen zijn indien zij haar vrijheid misbruikt om de belangen te schaden van de schuldeisers die een niet- opeisbare vordering hebben. Daarvan is geen sprake;
4. dat niet is gebleken dat het verhaal van de schuldeisers die een niet-opeisbare vordering hebben illusoir zal zijn. En als dat al het geval zou zijn, dan kan dit de langstlevende niet worden aangerekend maar vloeit voort uit de wijze waarop erflater zijn testament heeft ingericht.

Daarmee concludeert het hof dat de belangen van de erven bij opheffing van het beslag zwaarder wegen dan die van de schuldeisers die een niet- opeisbare vordering hebben.

#erfrecht #nalatenschap #langstlevende #beslag #desbouvrie Banning Advocaten

Image for shared link
Beslag op villa Jan des Bouvrie mag worden opgeheven: Monique en zoon Jan opgelucht

Het beslag dat Nicole en Jean-Marc des Bouvrie, de oudste kinderen van de overleden Jan des Bouvrie, op de villa van hun vader in Naarden hebben ...

www.rtlnieuws.nl

Erfrecht op de schop: 'Het stamt al uit de jaren '50'

Juristen en mediators van het platform Alles over Erven vinden dat ons erfrecht niet meer voldoet. Het erfrecht in ons land is al twintig jaar hetzelfde en zou niet meer bij de moderne samenleving passen.

‘ Het... gesprek over erfenissen leidt vaak tot ruzie', zegt Fred Schonewille, mediator en een van de oprichters van het platform
Alles over Erven…….

Image for shared link
Erfrecht op de schop: 'Het stamt al uit de jaren '50'

Juristen en mediators van het platform Alles over Erven vinden dat ons erfrecht niet meer voldoet

www.bnr.nl

Vandaag zijn wij aanwezig op de Parkstad Gezondheidsbeurs in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade.

Wij informeren u graag over alles wat met ERVEN en NALATEN te maken heeft!

Graag tot zo…. 👍

Zondag in La Grande Suisse.
Op deze dag vindt je bij La Grande Suisse alles wat te maken heeft met afscheid nemen, maar ook over het vieren van het leven.
Check het filmpje voor een impressie. Wij verzorgen samen met Wyck Notarissen en Bright Elephant de presentaties.