Maak van je nabestaanden geen spoorzoekers!

Voor de nabestaanden is het verlies vaak al verdrietig en verwarrend genoeg. Als er dan ook nog niets is geregeld, maak je van je nabestaanden een soort van spoorzoekers. Regel het goed, nu het nog kan. Een heldere en duidelijke ‘nalatenschap’ daar hebben je nabestaanden toch recht op.

Wij helpen en adviseren u op deskundige wijze met de juridische, fiscale en zakelijke voorbereidingen van uw nalatenschap. Daarnaast maken wij de moeilijke zaken ook bespreekbaar.

Samen met een onpartijdige vertrouwenspersoon loop je stap voor stap door alle fiscale, financiële, administratieve en juridische aspecten van de nalatenschap. De verdeling van financiële en materiële zaken is niet voor iedereen eenvoudig te regelen. Misschien zijn de onderlinge contacten niet ideaal, of is er reeds een kink in de familiaire kabel ontstaan. Wij zorgen ervoor dat iedereen zijn recht behaald, zonder daar zelf voordeel bij te hebben.

JURIDISCHE KANT

Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
Blijft uw partner goed verzorgd achter?
Wij leggen u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht voor u is geregeld. Mochten er al zaken vastliggen dan toetsen we of deze nog voldoen.

FISCALE KANT

Betalen uw erfgenamen niet te veel belasting?
Wij kunnen voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. Wij kunnen u adviseren op welke wijze besparing van erfbelasting eventueel mogelijk is. Het kan namelijk soms fiscaal verstandig zijn uw vermogen al eerder (deels) te schenken. 

ZAKELIJKE ASPECTEN

Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u wilt?
Bij een goede voorbereiding horen ook uw uitvaartwensen, zodat het laatste afscheid op de juiste wijze geschiedt. Hierbij worden ook de financiële aspecten van uw uitvaart onder de loep genomen, zodat uw erfgenamen niet voor een verrassing komen te staan.

LEVENSTESTAMENT

Wie regelt uw zaken als u het niet meer kunt?
Wanneer u bezig bent met de voorbereiding van uw nalatenschap, is het ook goed aandacht te besteden aan de situatie dat u uw zaken niet meer zelf kunt regelen en geen belangrijke beslissingen meer kunt nemen over uw leven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ziekte of het gevolg van een ongeluk. Een levenstestament kan hier een oplossing bieden.

Erfenisregistratie

Via een testament regelt u doorgaans alleen een aantal juridische en fiscale zaken voor na uw overlijden.
Een erfenisregistratie is een uitgebreide vastlegging van alle belangrijke zaken rondom uw persoonlijke, financiële en juridische situatie. Op basis hiervan helpen wij u keuzes te maken, die (indien nodig) worden vastgelegd in een testament.

Vastgelegd worden onder andere:

 • Boedeloverschrijving; overzicht van alle bezittingen en schulden
 • Familieverhouding
 • (Levens)testament
 • Schenkingen
 • Uitvaart 
 • Wachtwoorden en social media
 • Erfbelasting
 • Belangrijke contactgegevens bij overlijden
 • Codicil

Deze gegevens zijn terug te vinden in uw eigen Digitaal Erfenisdossier en kunt u op ieder moment raadplegen. Een fysieke variant is uiteraard ook mogelijk.

Hoe verloopt een Erfenisregistratie?

Een eerste gesprek is vrijblijvend en bespreken we de mogelijkheden van de registratie van uw toekomstige nalatenschap. We kijken globaal naar uw persoonlijke situatie en geven aan wat dit voor u betekent.

Als u ervoor kiest dat wij de werkzaamheden mogen uitvoeren, beginnen we met het vastleggen van alle gegevens in het (digitaal) Erfenisdossier. Middels uw persoonlijke inlogcode kunt u op elk moment uw dossier inzien en heeft u inzicht in de voortgang. Verder bespreken we uw persoonlijke wensen en eventuele zorgen bij de uitvoering.

De gegevens die we van u hebben ontvangen, zullen we beoordelen en bekijken of deze overeenkomen met de door u gewenste situatie. Eventuele knelpunten zullen we bespreken en aangeven wat nodig is om tot de gewenste situatie te komen.

Naast de Nalatenschapsregistratie kan het nodig zijn een testament op te stellen. Hierbij kunt u profiteren van ons netwerk van notarissen. Dat scheelt u veel tijd en geld. 

Alle ondernomen stappen worden in het (digitaal) Erfenisdossier verwerkt zodat u over de actuele informatie beschikt. Daarnaast kunnen wij periodiek de gegevens beoordelen. Uw persoonlijke situatie of wensen kunnen immers veranderd zijn.

Erfenisdossier

Het (digitaal) Erfenisdossier is uniek in Nederland. Hierin worden namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot uw toekomstige erfenis digitaal vastgelegd. U kunt hierbij denken aan het testament, de huwelijks­voorwaarden, de uitvaartinformatie, enzovoorts. Ook is registratie van uw bezittingen en schulden mogelijk.

Nabestaanden hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot een ander gedeelte van het (digitaal) Erfenisdossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afhandeling van uw erfenis volgen. Dit onderdeel wordt het afwikkelingsdossier genoemd.

Digitale kluis

Via het (digitaal) Erfenisdossier kunt u uw eigen Digitale Kluis openen. In deze Digitale Kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot dit dossier en kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken.

Wanneer u de wachtwoorden van uw accounts wijzigt, slaat u die gewijzigde wachtwoorden ook op in de Digitale Kluis. Op die manier gaan uw inloggegevens gegaran­deerd nooit verloren, maar worden ze veilig bewaard en zijn ze altijd voor u bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer u die gegevens zelf in uw computer opslaat. Uw computer kan immers crashen en dan bent u die gegevens kwijt. Dat is bij de Digitale Kluis uitgesloten.

Digitale erfenis

Tijdens ons leven zijn we steeds meer digitaal actief.

Wat gebeurt er na overlijden met alle informatie die van u op het internet staat? Hoe moeten uw nabestaanden hiermee omgaan? Hebben zij hier toegang toe als zij niet beschikken over de wachtwoorden? Zorg dat ook uw digitale erfenis wordt afgehandeld.

Waar kunt u bij een digitale erfenis aan denken?

 • Lidmaatschap van social media netwerk zoals Facebook, Instagram, Snapchat en LinkedIn
 • Uw emailaccount
 • Uw cloudtoegang voor documenten en foto’s
 • Hardware zoals telefoon en laptop
 • Online accounts met tegoeden zoals Paypal 
 • Cryptovaluta zoals Bitcoin