Wat als je er samen niet meer uitkomt?

Moeilijke zaken bespreekbaar maken

Het bespreken van je wensen bij overlijden of het afhandelen en verdelen van een erfenis kan al lastig genoeg zijn, maar wordt nog lastiger wanneer er onenigheid ontstaat of verwachtingen anders blijken te zijn. Vaak zien we dat de emoties dan hoog oplopen, er niet meer naar elkaar wordt geluisterd en men in verwijten en overtuigingen verzandt. De kink in de familiaire kabel is ontstaan. 

Dit kunt u voorkomen door ons in te schakelen! 

Naast lid van NOVEX zijn wij gecertificeerd mediator en weten wij als geen ander hoe om te gaan met een gespannen sfeer, bekoelde verhoudingen en (dreigende) conflicten. Doordat we onpartijdig en neutraal zijn, kunnen we een vertrouwde omgeving creëren. Een omgeving waarin we ervoor zorgen dat partijen weer het gesprek aan gaan, open staan voor elkaar en tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, rekening houdende met de belangen van alle partijen. 

Praten over seks maakt je niet zwanger,
praten over je einde maakt je niet stervende.

We hebben het niet graag over het einde van ons leven, dat klinkt zo definitief. Maar voor uw nabestaanden is het wel heel fijn omdat zij dan niet met vragen achter blijven. Daarnaast kan het voor u zelf ook heel opluchtend werken omdat u ‘geheimen’ dan niet meeneemt.

In een bijeenkomst met de erfgenamen kunt u vertellen wat het leven voor u heeft betekend en kunt u uw wensen na overlijden bespreken. U kunt de regie in handen nemen, duidelijkheid creëren en verwachtingen managen waardoor onenigheid wordt voorkomen. 

Wij helpen u om in een veilige omgeving moeilijke onderwerpen of taboes bespreekbaar te maken. Bij leven kunt u het er namelijk nog met elkaar over hebben en vragen of onduidelijkheden wegnemen. Voor uw nabestaanden geeft het straks een enorme rust en kan het voor iedereen een opluchting zijn. Een goede voorbereiding begint met een verhelderend gesprek.

Ruzie rondom de erfenis, wat nu?

Bij overlijden gaan rouw en afwikkeling van de nalatenschap samen.

Door het overlijden van een dierbare komen emoties en inhoudelijke zaken, veelal geld, samen. Nabestaanden gaan daar allemaal verschillend mee om. De een heeft meer tijd nodig voor rouw terwijl de ander juist snel dingen wil afhandelen. Oud zeer kan naar boven komen en ruzie of onenigheid veroorzaken. Zeker als ook de verwachtingen nog eens anders zijn, zaken niet zijn gedocumenteerd en er in een verwijtende sfeer over het verleden wordt gesproken. Dit maakt dat nabestaanden er samen niet meer uitkomen.

Als wij als executeur of gevolmachtigde van de erfgenamen betrokken zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap, dan nemen we eventuele bemiddeling mee in onze aanpak. Wij hebben geen panklare oplossingen maar begeleiden partijen naar hun eigen oplossingen. Dit doen we dan enerzijds vanuit de kennis op gebied van financiën, fiscaal, juridisch en administratief en anderzijds vanuit onze vaardigheden als mediator.

Zijn we niet betrokken en dreigt de afwikkeling vast te lopen of er ontstaan conflicten? Ook dan kunnen we nabestaanden faciliteren om weer met elkaar in gesprek te gaan en tot een passende oplossing te komen. Dit doen we op een gestructureerde manier gericht op de toekomst. Door deze aanpak wordt respect gedaan aan iedereen persoonlijk, maar ook aan verbetering van de onderlinge verstandhouding.