Afwikkeling nalatenschap bij overlijden

Als eerste gaan wij in gesprek met de contactpersoon en later met de nabestaanden over de afwikkeling van de erfenis. Tijdens dit gesprek maken wij een korte inventarisatie van de erfenis en bepalen we of wij de nalatenschap mogen afwikkelen. Hierna bekijken we wat de omvang van de erfenis is, wie de erfgenamen zouden kunnen zijn en welke werkzaamheden we gaan verrichten.

Wij kunnen u helpen met beheren van de erfenis, wat o.a. inhoudt:

 • Het inlichten van instanties over het overlijden waaronder verzekeringsmaatschappijen;
 • Het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten;
 • Het betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet);
 • Het informeren van de werkgever of een uitkeringsinstantie;
 • Het laten doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde;
 • Het innen van vorderingen, bijvoorbeeld van de levensverzekering of het pensioen, die aan de nalatenschap toekomen;
 • Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten;
 • Het opmaken van de boedelbeschrijving via het digitaal Erfenisdossier;
 • Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken;
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten, incasso’s wijzigen of stopzetten;
 • Zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waarbij ook een erfgenamenonderzoek is inbegrepen.

Ook kunnen wij u helpen met:

 • Het regelen van de uitvaart;
 • Begeleiden bij (dreigende) familiaire spanningen;
 • Het verkopen en leveren van (register)goederen;
 • Ontruimen van de woning en eventuele opslag van goederen;
 • Ondersteuning nabestaanden;
 • Afstemming met eventuele experts zoals makelaar, taxateur, accountant etc.;
 • Aangifte erfbelasting en slotaangifte inkomstenbelasting.

DESKUNDIG

Wij zorgen voor een efficiënte en deskundige afhandeling
Bij de afwikkeling van een nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële, fiscale en praktische zaken aan de orde. Het is belangrijk dat er na overlijden snel een inventarisatie wordt gemaakt van de omvang van de nalatenschap. We zorgen ervoor dat de diverse instanties worden geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen worden geïnd. Daarbij zorgen we voor de meest optimale financiële en fiscale afwikkeling.

BETROUWBAAR

Uw vertrouwen is ons alles waard
We werken volgens een gedragscode, er is een geschillenregeling en zijn gecertificeerd. We garanderen volledige discretie en betrouwbaarheid. Natuurlijk gaan we volstrekt vertrouwelijk om met de privé gegevens van de overledene en erfgenamen. Dat zijn we vanuit onze achtergrond als mediator en financieel adviseur ook al gewend.

TRANSPARANT

We werken volledig transparant en u kunt de afhandeling volgen
We maken bij de afwikkeling gebruik van het (digitaal) Erfenisdossier. Hierin worden alle documenten, informatie en handelingen vastgelegd. U heeft daardoor doorlopend inzage in het dossier en de voortgang van de afwikkeling. Natuurlijk leggen we rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden.

ONDERSTEUNING

We doen het niet alleen
We worden ondersteund door een expertisedesk en zijn door onder andere permanente educatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Verder kunnen we de voortgang van de werkzaamheden garanderen omdat bij calamiteiten het dossier wordt overgenomen door een collega en voortgezet op basis van de gemaakte afspraken. Door het (digitaal) Erfenisdossier is een eenvoudige overdracht mogelijk.